Sunday 30 September 2018

RECOVERY SCAMS....Message to FILIPINO...


RECOVERY SCAMS....Message to FILIPINO...


RECOVERY SCAMS....Message to FILIPINO... 


Walang maaaring magbigay sayo ng kompensasyon dahil ikaw ay biktima ng scammer

KAHIT KAILAN HINDI ITO MANGYAYARI

huwag hayaan na ikaw ay mascam uli. 

Magtulungan tayo para mahinto na ang SCAM.. 



No comments:

Post a Comment